Co je Primetime for Business Data?

Primetime for Business Data navazuje na úspěšnou řadu sedmi ročníků konferencí Primetime for Big Data a je platformou pro všechny, kteří se zajímají o to, jak se orientovat ve víru dat a využít jejich potenciál pro rozhodování, a to napříč celou firmou. Minulé ročníky jasně ukázaly, že ačkoliv je práce s daty nezbytnou součástí fungování firem, jejich potenciál často není zdaleka využit.

O čem to v roce 2022 bude?

Letošní ročník tematicky navazuje na předchozích sedm ročníků konference Primetime for Big Data. Představíme praktické příklady, jak s daty v rámci firmy pracovat.

Mezi hlavní témata budou patřit:

  • kompletní řešení firemního reportingu a self-service BI,

  • jak využít otevřená data ke strategickým rozhodnutím,

  • jak optimalizace skladových procesů přispívá k celkovému úspěchu firmy,

  • jak v reálném čase detekovat anomálie v datech velkého průmyslového podniku,

  • jak lze využít data k přechodu na udržitelné zemědělství, 

  • jak data monetizovat a jak zamezit nekonečným analýzám vedoucím nakonec ke ztrátě efektivity.

Pro koho to je?

Konference Primetime for Business Data je určena všem, kdo se zajímají o využití dat pro efektivní a kontextové řízení, strategické i operativní rozhodování. Je zacílena na všechny, kteří pracují s daty:  marketingoví, obchodní i finanční ředitelé a manažeři, a to na napříč odvětvími. Protože vyznat se v datech je jen první krok k zisku nějaké hodnoty, k lepšímu poznání jevů a situací,  a tím i k jejich lepšímu řízení.