Co je Primetime for Big Data?

Primetime for Big Data již devět let vytváří platformu pro všechny, kteří se zajímají o to, jak se orientovat ve víru dat a využít jejich potenciál pro rozhodování, a to napříč celou firmou. Minulé ročníky jasně ukázaly, že ačkoliv je práce s daty nezbytnou součástí fungování firem, jejich potenciál často není zdaleka využit.

O čem to v roce 2023 bude?

Letošní ročník se zaměří na to, jak pomocí AI data třídit, zpracovávat a „vyrábět“ z nich strategické informace.  Zaměříme se na to, jak využívat funkce umělé inteligence k rychlému a efektivnímu obohacení dat a získání lepšího přehledu o tom, co v nich lze nalézt. Jak soustředit veškeré datové zdroje a vytvořit jednotný analytický a reportovací nástroj pro řízení a optimalizaci klíčových procesů společnosti. Jak vytvořit funkční „centrální mozek firmy“, který by každému oddělení zprostředkoval pokročilé datové analýzy a umožnil využít získané informace pro svoji práci rychleji a přehledněji než doposud.

Podrobnosti o programu zde...

Pro koho to je?

Konference Primetime for Big Data je určena všem, kdo se zajímají o využití dat pro efektivní a kontextové řízení, strategické i operativní rozhodování. Je zacílena na všechny, kteří pracují s daty:  marketingoví, obchodní i finanční ředitelé a manažeři, a to napříč odvětvími. Protože vyznat se v datech je jen první krok k zisku nějaké hodnoty, k lepšímu poznání jevů a situací, a tím i k jejich lepšímu řízení.