Program

Moderuje: Daniel Stach, Česká televize

08:00 - 09:00

Registrace účastníků

09:00 - 11:00

Blok A

Automatizace agend s AI

Petr Paščenko, Head of Data Science, Profinit

Není nic nového, že se firmy snaží zvýšit kvalitu a redukovat náklady na administrativu pomocí digitalizace, robotizace a AI. S příchodem LLM získalo toto věčné úsilí významný impuls vpřed. Co dříve trvalo roky, dá se nyní provést ve stejné kvalitě za pár týdnů a za zlomek dřívějších nákladů. Pojďme se spolu zamyslet nad možnostmi, ale i riziky automatizace agend, a ukázat si je na zkušenostech z konkrétních automatizačních projektů realizovaných v letošním roce.

Kolik stojí velká data?

Milan Marťák, Lead Software Architect, CEOS Data

Úspěšný business postavený na datech a umělé inteligenci je snem mnoha manažerů. Sny se ovšem rády mění v noční můry, když do hry vstoupí vysoké náklady, extrémně náročná správa a reálná využitelnost dostupných dat. Příspěvek na praktických příkladech ukáže, jaká je skutečná cena za datově řízený business a jaké jsou aktuální světové i tuzemské trendy.

Data jako produkt – KB mise

Martin Gerneš, Data Platform Tribe Lead, Komerční banka

Digitální banka je poháněna daty. Jak zacházet s daty jako s produktem – nová bublina nebo skutečné téma? Proč je důležitá demokratizace dat? Kombinace vývoje aplikací a datových a analytických trendů v moderních architekturách – být rychlejší/agilnější, mít data odpovídající kvality se silnějším vlastnictvím a smyslem pro jejich hodnotu, mít jasné definice a očekávání ohledně dat pro analýzy a zpracování. Jaké poznatky KB získala po téměř 2 letech zkušeností s Data mesh?

Zkrocení dat ve prospěch obchodu aneb Data Driven Sales

Ondřej Synek, Chief Sales Officer, Imper CZ

Žijeme v době, kdy není důležité množství dat, ale jejich přesnost, čas a forma, ve které je dostaneme. Podívejme se očima obchodního ředitele na využití dat v rámci budování a řízení obchodního týmu, kde správná analýza tržního potenciálu je základním stavebním kamenem úspěchu.
Jak vychovat datově řízeného a motivovaného obchodníka? Jaké nástroje by měl mít k dispozici a jak maximalizovat jeho efektivitu dobrým zadáním na základě přesných informací a nikoliv na bázi pocitu?

Identita zákazníka jako klíč k ziskovosti marketingu

Pavel Bulowski, Co-founder, Meiro

V této přednášce odhalíme, proč je zákaznická identita zásadní při řízení ziskovosti marketingu v různých odvětvích. Působivá případová studie s implementací CDP ukáže, jak mohou efektivní strategie zákaznické identity zvýšit příjmy i obchodní výkonnost a snížit náklady na akvizici zákazníků (CAC).

11:00 - 11:30

Výměna názorů u kávy/čaje a občerstvení

11:30 - 13:30

Blok B

Značky v otevřených datech

Zdeněk Skála, jednatel, Skála a Šulc

Otevřená data, tj. zdroje, které jsou dostupné zdarma, bez velkých omezení a okamžitě, se dají vnímat i jako znamení doby. Jako projev éry sdílené ekonomiky, důrazu na užívání namísto vlastnění a růstu objemu dat všeho druhu. Současně probíhá velký přesun lidské každodennosti (zábavy, komunikace, nákupů…) do online světa. Zvlášť markantní je to u mladších generací, jejichž potenciál celá řada značek (v teorii) zdůrazňuje. Přitom se nezdá, že by otevřená data masově pronikala do měření trhu či marketingových strategií. Prezentace se proto pokusí ve zkratce předvést možnosti otevřených dat pro sledování klíčových indikátorů značek a vyzvat k jejich širšímu užívání. Příkladem bude online prostředí a (vzhledem k dlouholeté profesní orientaci autora) značky z potravinářského trhu.

Dinelytics (zcela) mění pohled na trh s potravinami

Tomáš Pětivoký, CEO, Dine4Fit
Zdeněk Svoboda, autor Dinelytics, Dine4Fit

Aplikace Kalorické Tabulky je dlouhodobě nejpoužívanější mobilní aplikací v oblasti zdraví a fitness na českém a slovenském trhu s více než 1 milionem aktivních uživatelů. Ti detailně zaznamenávají svou denní konzumaci potravin a vytvářejí tak unikátní databázi s více než 100 miliony vyhodnocených konzumací za rok.

Naše prezentace se bude věnovat novému datovému nástroji Dinelytics, který zpracovává veškerá data o konzumacích těchto potravin do jedinečných analýz. Nástroj je koncipován pro manažery potravinářských firem a bude jim poskytovat nový a zásadní pohled na trh s potravinami. Ukážeme vám mimo jiné, jaký potenciál se ukrývá v analýze dat o adopci potravin a v čem jsou důležitá pro marketingová a strategická rozhodnutí těchto firem.

Naše srdeční záležitost: Potenciál dat ve zdravotnictví a jak jej správně vytěžit

Kryštof Kadlec, Consultant, Sophia Solutions

Tepy, kroky, váha, čas – to, a ještě mnoho dalšího sbírají v dnešní době rozmanitá sportovní zařízení. S každým okamžikem, aktivitou a uživatelem. Vznikají tak opravdu velká data. Aby však byla tato data přínosná, je třeba je analyzovat. Společně do takových dat pomocí jednoduché analýzy nahlédneme a podíváme se na zajímavé souvislosti, které v datech tkví.

Nové technologie a nejnovější vědecké poznání v prevenci a snížení rizika vzniku duševních problémů v organizacích

Martin Bořil, Co-Founder, MilkyWay be well (spin off společnost Lékařské fakulty MUNI)

Duševní zdraví se stává výzvou současné medicíny č. 1. Pokud se podíváme specificky na Českou republiku a na lidi pracující s počítačem, ve vysokém riziku se nachází 7,5 % populace (lidé na velmi vysoké úrovni úzkostně – depresivního prožívání a velmi vysoké úrovni stresu). 49 % je v pomyslném středu, tedy na pomyslné hranici mezi zvládnutelným žitím a závažnými duševními problémy. Tento příspěvek prozradí, jak nejnovější technologie spolu s nejnovějším vědeckým poznáním a klinickou praxí mohou pomoci lidem v organizacích se na tuto hranici nikdy nedostat a snížit tak riziko rozvoje závažných stavů.

Jak postavit tým AI pro e-commerce

Viktor Šohájek, Co-Founder, Bytegarden Data Butique

Tato přednáška poskytne pohled na to, jak se nám v MallGroup podařilo vytvořit „money machine team“, který generoval přidanou hodnotu díky produktům založených na AI. Dozvíte se, jaká je vhodná strategie pro budování AI týmů, jaké technologie při tom použít a další výzvy, kterým budeme v našem oboru čelit

13:30 - 14:30

Pracovní oběd a networking

14:30 - 16:00

C: Panelová diskuze

AI v datové éře

V éře, kdy datové toky přesahují naše nejdivočejší představy, je AI klíčem k odhalení skrytých vzorců, hodnot a možností. V této panelové diskuzi vás odborníci z oblasti datové analytiky a umělé inteligence vezmou do světa nejaktuálnějších trendů, aplikací a výzev v práci s daty. Během diskuze se dozvíte, jak úspěšně implementovat AI do svých datových strategií. Uslyšíte příběhy z první ruky o úspěších, neúspěších a lekcích získaných z reálných projektů. Budete mít příležitost pochopit, jak AI mění pravidla hry v oblasti dat a jak se můžete přizpůsobit těmto rychlým změnám.

Antonín Kučera, Head of BI & Data Platform Lead, Livesport

Jiří Maňas, Group CTO & CIO, P3 Logistic Parks

Matúš Pavliščák, Analytics & Data Engineering Manager, Productboard

Pavel Vaněček, Head of People Analytics, Česká spořitelna

16:00 - 17:30

Koktejl

Nechte zážitky z konference doznít v příjemné společnosti u skleničky a něčeho dobrého na zub.