Program

Na programu pilně pracujeme. Máte nápad jak program obohatit? Spojte se s námi.

Program konference Primetime for Big Data 2021

Konferenci moderuje: Daniel Stach, Česká Televize

08:00 – 09:00

Registrace

09:00 – 10:45

Blok A: BIG DATA JAKO POTRAVA PRO AI

Data a konverzační AI

Jan Šedivý, vedoucí NLP skupiny, ČVUT CIIRT

Dialog s umělou inteligencí podobný lidskému je stále nepolapitelný. Proč? To je jednoduché. Ještě tam nejsme. Rozdíl mezi Alexou “Alexa - play Spotify” a dialogem, který známe z filmů 2001: Vesmírná odysea nebo z Hvězdných válek, je stále obrovský. Hlas a řeč ale zůstávají těmi nejpřirozenějšími předpoklady pro komunikaci s počítači. Prezentace popíše nejen rozdíl mezi Alexou a konverzačním robotem Alquist, který se stal vítězem Alexa Prize společnosti Amazon, ale také nejnovější poznatky, pokroky a zásadní roli velkých dat v našem výzkumu a aplikacích.

Bezpečné chování AI – aneb jak se nám umělá inteligence může vymknout

Jan Romportl, Director of AI Centre, O2

Jakýkoli systém strojového učení je ve své podstatě optimalizačním algoritmem hledajícím minimum zadané hodnotící funkce. Pokud se začnou projevovat nežádoucí rozpory mezi tím, jak by se systém podle svého konstruktéra měl chovat, a jak se na základě optimalizace dané funkce skutečně chová, může jít o velmi problematický scénář s širokým dopadem do bezpečnosti AI.

TV Nova: data-driven media house nové doby datové

Jakub Rajský, BI Manager, TV Nova
Radovan Jirka, datový detektiv, BizzTreat

S příchodem nového vlastníka do mediální skupiny CME Media Enterprises B.V., kam patří i nejsledovanější televize v ČR TV Nova, dochází k zásadní změně business modelu celé skupiny. Jak bezpečně a efektivně řídit přechod od prodeje reklamního prostoru k prodeji placeného prémiového obsahu? Jedině prostřednictvím práce s daty. Klíčovým faktorem úspěchu je však mj. i úspěšná adopce datové analytiky business uživateli do každodenní rutiny.

Analýza cen léků od Kanady po Emiráty – automatizovaně

Michael Štencl, Head of Product, (ex-Kiwi.com), Cogvio

Jaké je sbírat data o lécích z více než 60-ti zemí a přetvářet je na informace – plně automatizovaně? Tvořit datové nástroje pro monitoring, analýzu a predikci cen léků od Kanady po Emiráty? Připravovat data z celého životního cyklu léků i pro největší farmaceutické firmy? To vše v jednotné datové platformě s více než 200+ různými datovými zdroji, převážně otevřenými, ale i komerčními, která je navíc schopna obohacovat interní data klientů. A to vše distribuovat jako informace, ne data – automatizovaně, just-in-time.

10:45 – 11:15

Výměna názorů u kávy/čaje a občerstvení

11:15 – 13:15

Blok B: JAK DATA VYTĚŽIT?

Řízení datového provozu

Marcel Vrobel, expert na Big Data, Adastra

Řešíte, jak efektivně dostat data na všechna místa, ve kterých je velká organizace potřebuje? Do různých aplikací, systémů, databází, v potřebných formátech, do prostředí v on-premise i na cloudu. A jak je tam dostat bezpečně, v konzistentních strukturách, v požadovaný okamžik a mít nad jejich průběhem plnou kontrolu? Ukážeme vám, jak spolehlivě řídit datový provoz.

Data: Čekání na Governance

Petr Hájek, Senior Advisor Information Management, PROFINIT

Jak pomocí integrovaných metadat vybudovat digitální „Google mapu“ celé firmy? A může se taková mapa stát klíčovým a univerzálním nástrojem pro Data Governance? Seznámíme vás s prototypem takového řešení a některými případy jeho užití. Možná neuděláme v datech pořádek, ale budete o nich mít přehled...

Jak se dělá agilní datová transformace v největší retailové bance v ČR

Martin Gerneš, Data Tribe Leader, Česká spořitelna

Svět se mění a my s ním. Česká spořitelna prošla v posledních letech zásadní kulturní změnou a z tradičně hierarchicky řízené korporace tu máme organizaci fungující dle principů a pravidel agilního řízení. Jakým způsobem se tato transformace dotýká datového řemesla? Jaké výzvy postavila před nás dataře a jak se nám daří s nimi vyrovnat? To vše a něco navíc se dozvíte v příspěvku.

Big Data jako ropa udržitelnosti

Cyril Klepek, CEO, Cyrkl

Ze 100 miliard tun materiálu, co na světě ročně vytěžíme, jedna třetina končí jako odpad. Drtivá většina je postindustriální odpad, který má vysokou hodnotu, a my ho skládkovali namísto hledání cirkulárního řešení. Na příkladu Cyrklu si ukážeme, jak big data a inovace disrupcí mění odpadový svět, a co z toho mají firmy a planeta Země.

Data jsou aktivum. Jaká je jejich hodnota?

Adam Votava, Interim Chief Data and Analytics Officer, DataDiligence

Data mohou mít pro společnosti obrovskou přidanou hodnotu. Jak tuto hodnotu měřit? Jaká je hodnota datových projektů a jak fungují investice do nich? A co dopady celkové datové strategie na ziskovost a hodnotu společnosti? Jaká je teorie a jak to vypadá v praxi?

13:15 – 14:15

Pracovní oběd a Networking

14:15 – 15:45

Blok C: NOVÁ DOBA DATOVÁ?

Žijeme už v nové době datové? Má do budoucna šanci přežít firma, která svá každodenní rozhodování nebude mít podložena daty? Jak vyvážit emocionální a faktické rozhodování? Manažeři se ani do budoucna nesmí vzdát odvahy používat intuici. Ale pro jejich důvěryhodnost je klíčové, aby se v oblastech, kde data mají nebo mít mohou, rozhodovali na jejich základě. Data musíme nejen mít, ale musíme je také umět dobře třídit, bezpečně ukládat a převádět do řeči zbytku firmy.

Panelová diskuze

Jakub Augustín, Big Data Competency Lead, Adastra

Martin Gerneš, Data Tribe Leader, Česká spořitelna

Tomáš Křešťák, ředitel pro fixní a ICT produkty a inovace, O2

Vladimír Rytíř, Key Account Manager, Profinit

Michael Štencl, Head of Product, (ex-Kiwi.com), Cogvio

Adam Votava, Interim Chief Data and Analytics Officer, DataDiligence

15:45 – 17:00

Afterparty - nespěchejte domů! Budeme rádi, když se zdržíte na výměnu dojmů s kolegy při sklence něčeho dobrého…